Lungmedicin & allergologi > Interstitiella lungsjukdomar

Pneumokonios (dammlunga)

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Förhindra fortsatt exponering och rökstopp
  • Eventuellt luftvägsvidgande
  • Glukokortikoider har ingen behandlngseffekt
Saknas botande behandling. Behandlingsmålet är därför att minska progression och symptom

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Interstitiella_lungsjukdomar/Pneumokonios__dammlunga_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1722 SectionId: ChapterGroupId: 354