Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

 • [Cirka 50 % av rökare utvecklar KOL.]
 • Sverige:
  • Prevalens ca 8 % (700 000)
  • Ökar med stigande ålder, ovanligt före 40 års ålder
  • Lika bland män och kvinnor
  • Orsakar ca 20 000 inläggningsfall/år
  • Cirka 3000 dör varje år.
 • Globalt:
  • Tredje vanligaste dödsorsaken (ca 2,5 miljoner dödsfall per år).
KOL är en vanlig orsak till sjukdom och död, både i Sverige och globalt. Vanligare bland individer med låg socioekonomisk status.

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Klassifikation

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

KOL-exacerbation

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342