Lungmedicin & allergologi > Lungundersökning

Lungstatus

Översikt

Anatomi och fysiologi

  • Lungan är indelad i lober. Vänster lunga har två lober och höger lunga har tre.
    • Fårorna som ses på lungans yta delar in loberna.
      • På höger sida: lobus superior, lobus medius och lobus inferior.
      • På vänster sida: lobus superior och lobus inferior.
  • Loberna fungerar oberoende av varandra. Luft kommer in genom de centrala bronkerna som sedan delar upp sig till lobära bronker, som går en till varje lob. Loberna kan ha klinisk betydelse då en pneumoni kan vara lobärt distribuerad.

Respirationssystemets anatomi och fysiologi (10:58 min)

Inspektion

Palpation

Perkussion

Lungauskultation

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Lungundersokning/Lungstatus Filename: Anatomi_och_fysiologi.html ChapterId: 1764 SectionId: ChapterGroupId: 356