Lungmedicin & allergologi > Lungundersökning

Lungstatus

Översikt

Anatomi och fysiologi

Inspektion

Palpation

Perkussion

  • Perkutera lungorna i interkostalrummen för att få så bra kvalité som möjligt på ljudet.
  • Sidoskillnader?
  • Dämpning talar för minskad lufthalt så som vid pleuravätska eller stor atelektas.
  • Hypersonor ton vid ökad lufthalt (t.ex. pneumothorax eller emfysem).

Lungauskultation

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Lungundersokning/Lungstatus Filename: Perkussion.html ChapterId: 1764 SectionId: ChapterGroupId: 356