Lungmedicin & allergologi > Pleuravätska och empyem

Pleuravätska

Översikt

Definitioner

Transudat är oftast klart till utseende medan exsudat är oftast halmgult. De har olika genes: transsudat (vid hjärtsvikt, levercirrhos, njursvikt m m) och exsudat (vid inflammationer, malignitet etc)Fyra typer av pleuravätska

  • [[Hydrothorax – Vanligaste formen där vätskan är klar och halmgul. Blodtillblandad indikerar malignitet. Blod är ett mycket starkt färgämne så det krävs mycket lite blod för att det ska bli färgat, tänk mycket utspädd hallonsaft.]
  • [Empyem (se → Empyem) – Pus, eller vara flockig som apelsinsaft (ser ut som ärtsoppa). Empyem talar för infektion, ofta bakteriell. Dock är odlingen negativ i 40 % av fallen eftersom empyemet beror på neutrofiler. Vid empyem skall man alltid ge antibiotika och dränera.]
  • [Kylothorax – Lymfläckage med högt lipidinnehåll. Detta ser mjölkvitt och palescent ut. Kan bero på lymfom pga att lymfan stasas bakåt och läcker ut i thorax. Kan också orsakas av trauma som gör att lymfkärlen går sönder. Kylothorax är ovanligt]
  • [Hemothorax – Blod i pleurahålan vilket nästan alltid beror på trauma. I sällsynta fall kan det vara en kärlaffektion, t ex vänstersidig hemothorax på basen av en aortadissektion. Dessa går direkt till kirurgen och handläggs med thoraxdrän och ev. thorakotomi (vid stor blödning)]]

Transudat och exsudat

  • [Transudat - Halten pleuraproteiner < 30 g/l. Är oftast klart till utseendet. Orsakas oftast av ökat hydrostatiskt tryck (se etiologi).
  • Exsudat - Pleuraproteiner > 30g/l. Exsudat är oftast halmgult. Orsakas oftast av inflammation (se etiologi)]

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pleuravatska_och_empyem/Pleuravatska Filename: Definitioner.html ChapterId: 986 SectionId: ChapterGroupId: 352