Lungmedicin & allergologi > Pleuravätska och empyem

Pleuravätska

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

  • Pleura viscerale omsluter lungan medan pleura parietale bekläder insidan av thorax. Den senare är smärtkänslig.
  • Pleurarummet är ett potentiellt utrymme då lungan är mycket komprimerbar av t ex luft och vätska
  • Normalt bildas 10-20 ml pleuravätska per dygn och vätskeskiktet är normalt 5-10 mikrometer tjockt. Vätskeskiktets funktion är att minska friktion mellan pleurabladen.
  • Pleuravätska är synligt på en vanlig lungröntgen vid 200 ml på frontalprojektion och vid 50 ml på sidoprojektion
  • Normalt sett innehåller pleuravätskan endast ett fåtal celler
  • [Pleuravätskan dräneras normalt via lymfsystemet]
Pleuravätska uppstår då produktion och/eller läckage överstiger pleuras absorptionsförmåga

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pleuravatska_och_empyem/Pleuravatska Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 986 SectionId: ChapterGroupId: 352