Lungmedicin & allergologi > Pneumoni

Mykoplasmapneumoni

Översikt

Mykoplasma pneumoniae är den vanligaste patogenen vid så kallad atypisk lunginflammation i åldern 20-30 år. Sjukdomen är smittsam och leder ofta till epidemier i familjen. Man ser ofta ett successivt insjuknande med långvarig torrhosta, huvudvärk och trötthet. Mykoplasmapneumonier är ofta relativt lindringa men långdragna och vid pneumonibild behandlas infektionen med erytromycin eller doxycyklin.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pneumoni/Mykoplasmapneumoni Filename: Oversikt.html ChapterId: 794 SectionId: ChapterGroupId: 37