Lungmedicin & allergologi > Pneumoni

Mykoplasmapneumoni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • [Adhesin är en viktig virulensfaktor vilken möjliggör så att bakterien kan adherera till luftvägsepitelet → Cilieförlust och cellskada/celldöd → Irritation i slemhinnor → Torrhosta (karakteristiskt för mykoplasmapneumoni)
  • Bakterien kan överleva intracellulärt vilket gör det svårt för immunförsvaret att angripa bakterien]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pneumoni/Mykoplasmapneumoni Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 794 SectionId: ChapterGroupId: 37