Lungmedicin & allergologi > Pneumoni

Nosokomial pneumoni

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Empirisk behandling
    1. Bensylpenicillin 3g * 4 i.v (7-14 dagar) + Aminoglykocid (särskilt vid misstanke om bukfokus eller om allvarlig pneumoni).
    2. Cefotaxim 2g * 3
  • Immunsupprimerade patienter ska givetvis behandlas med bredspektrumantibiotika, vanligen meropenem.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pneumoni/Nosokomial_pneumoni Filename: Behandling.html ChapterId: 792 SectionId: ChapterGroupId: 37