Lungmedicin & allergologi > Pneumoni

Pneumoni

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Poliklinisk vård

  1. [V-Penicilin (Kåvepenin) - Mer än 50% av samhällsförvärvad pneumoni hos vuxna orsakas av S. Pneumonie, då är V-penicillin (Kåvepenin) förstahandsval, 1g x 3 i sammanlagt 7 dagar. Behandlingen ska dock anpassas efter etiologi, resistensmönster och eventuella biverkningar.]
  2. Doxycyklin alternativt erytromycin - Svarar inte patienten på behandling med penicillin inom 2-3 dagar är det troligen annan agens (atypisk pneumoni)

Sjukhusvård

  • I akutläget ofta syrgas och vätska → Anpassa vård efter allmäntillstånd, vid behov IVA-vård
  • [Antibiotika genast efter odling - Som empirisk behandling, dvs innan agens är känt, ges oftast Bensyl-PC 3gx3. Efter odlingssvar byter man till lämplig antibiotika utifrån etiologi och resistensmönster. Rekommenderad total behandlingstid är ca 7 dgr.]
Viktigt att utifrån anamnes, symptom och kliniska fynd samt status värdera vårdnivå, möjlig etiologi och risk för resistenta bakterier → Anpassa vårdnivå och antibiotikabehandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pneumoni/Pneumoni_ Filename: Behandling.html ChapterId: 791 SectionId: ChapterGroupId: 37