Lungmedicin & allergologi > Respiratorisk insufficiens & pulmonell hypertension

Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Översikt

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en allvarlig sjukdom vid vilken lungartärerna blir för trånga vilket leder till ett förhöjt tryck i lungornas artärsystem. Det förhöjda trycket leder i sin tur till att hjärtat måste arbeta hårdare. De vanligaste symptomen är dyspné (framförallt ansträngningsutlöst), trötthet, hjärtklappning samt i vissa fall även bröstsmärta och synkope. Behandlingsmetoderna vid pulmonell arteriell hypertension har de senaste åren förbättrats. I de fall där farmakologisk behandling inte är framgångsrik kan fortfarande lungtransplantation bli aktuell.

Pulmonell hypertension

Definitioner

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Respiratorisk_insufficiens_och_pulmonell_hypertension/Pulmonell_arteriell_hypertension__PAH_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 6103 SectionId: ChapterGroupId: 411