Lungmedicin & allergologi > Respiratorisk insufficiens & pulmonell hypertension

Respiratorisk insufficiens

Översikt

Definitioner

 • [Respiratorisk insufficiens innebär oförmåga att upprätthålla normala blodgaser i vila: pO2 < 8,0 kPa och/eller pCO2 > 6,5 kPa. För att ställa diagnosen krävs arteriell blodgas.]
 • Respiratorisk insufficiens uppstår vid störning i det ventilatoriska systemet:
  • Vid diffusionsproblem så störs framförallt syrgasutbytet → Hypoxi
  • Vid hypoventilering så ansamlas framförallt koldioxid i kroppen → Hyperkapni
 • Respiratorisk insufficiens kan delas in i:
  • Akut
  • Kronisk - Kroppen kan vänja sig vid högt pCO2
  • Kronisk med akut pålagring

Gränsvärdet för pO2 vid respiratorisk insufficiens är satt vid 8,0 kPa (motsvarande en saturation på ca 90 %). Under 8,0 kPa blir hemoglobinets S-formade dissociationskurva allt brantare, dvs en liten sänkning av pO2 leder då till en relativt stor sänkning av saturationen.

Man kan vara hypoxisk utan att ha en respiratorisk insufficiens

Ventilatoriska systemet

Störning av gasutbytet - V/Q-kvot

Hypoventilation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Respiratorisk_insufficiens_och_pulmonell_hypertension/Respiratorisk_insufficiens Filename: Definitioner.html ChapterId: 1721 SectionId: ChapterGroupId: 411