Lungmedicin & allergologi > TBC & aspergillus

Tuberkulos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

[Behandlingen initieras med 4 olika (ovanliga typer av) antibiotika, efter 2 månader övergång till 2 antibiotika anpassade till infektionens resistensmönster. Total behandlingstid normalt 6 månader, längre vid nedsatt känslighet eller CNS-engagemang.

Standardbehandling

  • Isoniazid i sex månader
  • Rifampicin i sex månader
  • Pyrazinamid i två månader
  • Etambutol i en till två månader. Ger skydd mot resistensutveckling och sätts därför ut vid helkänslig stam
  • Vitamin B6 – För att förebygga neuropati som kan orsakas av isoniazid och rifampicin
  • Vitamin D – Brist ökar eventuell risk för tuberkulos]
Minnesregeln " RIPE" kan användas för att komma ihåg Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid samt Etambutol.

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/TBC_och_aspergillus/Tuberkulos Filename: Behandling.html ChapterId: 851 SectionId: ChapterGroupId: 150