Lungmedicin & allergologi > TBC & aspergillus

Tuberkulos

Översikt

1/3 av världens befolkning har en latent tuberkulosinfektion. I Sverige diagnosticeras ca 700 fall per år, framförallt bland invandrare från högriskområden. Sjukdomen orsakas av en fakultativt intracellulär, syrafast (tål alkohol och syror mycket bättre än andra bakterier) och strikt aerob stav. Tillståndet sprids via luftburen smitta men smittar endast om man har tuberkulos i lunga eller struphuvud och endast då infektionen är aktiv. Endast 10% av smittade individer utvecklar symptom, dessa patienter utvecklar feber och nattliga svettningar, högt SR och hosta med blodtillblandning. Bästa metoden för att ställa diagnos är sputumprov. Behandlingen initieras med 4 olika (ovanliga typer av) antibiotika och normal behandlingstid är 6 månader.

Bra film om tuberkulos

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/TBC_och_aspergillus/Tuberkulos Filename: Oversikt.html ChapterId: 851 SectionId: ChapterGroupId: 150