Lungmedicin & allergologi > TBC & aspergillus

Tuberkulos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

 • Tuberkulosbakterien saknar exotoxiner och endotoxiner
 • Karakteristiskt är bakteriens förmåga att växa och överleva intracellulärt

Fagocytos

 • Normal avdödning av en bakterie
  • En bakterie omsluts av fagocytens cellmembran
  • Bakterien ligger inne i en membranvesikel som fusionerar med lysosomer vilka innehåller bakteriedödande ämnen
  • Bakterien avdödas
 • Tuberkulosbakteriens knep för att överleva immunförsvaret
  • Förhindrar fusionen mellan fagosom och lysosom
  • Cellväggen utgör ett skydd
  • Producerar substanser som hämmar de bakteriedödande ämnena
  • Tar sig ur membranvesikeln samt överlever och växer i fagocytens cytoplasma

Granulom

[Flera makrofager kan slå sig samman till en stor cell och bilda flerkärniga jätteceller. I dessa kan mykobakterier överleva men inte växa till (alternativt att de växer mycket långsamt). T-celler lägger sig runt jättecellerna och agerar skydd så bakterier inte läcker ut i resten av kroppen, ett s.k. granulom.] Då och då kan dock en enskild bakterie ta sig ut men flertalet stannar kvar inne i granulomet. Detta kan vara förklaringen till att latenta bärare utvecklar sjukdom om immunförsvaret av någon anledning försvagas. Orsaker till reaktivering av sjukdomen är åldrande, HIV och immunbrist mm. Kombinationen TBC/HIV är mycket vanlig i u-länder och har mycket hög mortalitet.

Immunitet

Antikroppar har ingen eller ringa betydelse vid tuberkulos. Det är istället den cellulära immuniteten som är viktig. Den cellulära immuniteten resulterar i att fagocyterande celler hyperaktiveras och den bakteriedödande förmågan ökar. Samtidigt ger den en ökad inflammatorisk reaktion där T- hjälparceller bildar IFN-γ och TNF-α som är mycket viktiga cytokiner vid tuberkulosinfektion

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/TBC_och_aspergillus/Tuberkulos Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 851 SectionId: ChapterGroupId: 150