Lungmedicin & allergologi > TBC & aspergillus

Tuberkulos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Asymptomatisk

  • Endast 10% av smittade individer utvecklar symptom

[Generellt vid aktiv tuberkulos

  • Viktnedgång
  • Feber och nattliga svettningar
  • Högt SR, typiskt > 100

Lungtuberkulos

  • Slemhosta, > 3 veckor
  • Hosta med blodtillblandning]

Fokal tuberkulos

Barn

  • Feber
  • Svullna lymfkörtlar
  • Högre risk att utveckla miliar tuberkulos och meningit

Erytema nodosum3erytema nodosum4

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/TBC_och_aspergillus/Tuberkulos Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 851 SectionId: ChapterGroupId: 150