Lungmedicin & allergologi > Urtikaria och anafylaxi

Akut urtikaria

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

[Anamnes

  • Läkemedel - Nyinsatta läkemedel, ACE/ARB, ASA/NSAID och naturläkemedel bör efterfrågas
  • Fråga efter utlösande faktorer (t.ex. värme, kyla, tryck, solljus), kan identifiera en fysikalisk urtikaria
  • Fråga även om tidigare anafylaxi

Klinisk kemi

  • Föreligger misstanke om infektion bör utredningen inkludera
Intrakutan- och epikutantest har ingen plats i utredningen

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Urtikaria_och_anafylaxi/Akut_urtikaria Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1032 SectionId: ChapterGroupId: 315