Njurmedicin > Akut njursvikt och kontrastmedelsnefropati

Akut njurskada

Definitioner

Epidemiologi

  • Vanligt hos sjukhusvårdade patienter:
    • 1/5 av vuxna sjukhusvårdade patienter i världen och
    • 1/3 av sjukhusvårdade barn i världen har drabbats av akut njurskada
  • Incidens i Sverige:
    • 30/100 000/år

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Akut_njursvikt_och_kontrastmedelsnefropati/Akut_njurskada Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 934 SectionId: ChapterGroupId: 388