Njurmedicin > Akut njursvikt och kontrastmedelsnefropati

Akut njurskada

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

 • Ofta asymptomatiskt vid lindrig njurskada
 • Patienter med svårare njursvikt kan ha en mängd olika kliniska presentationer:
  • Symtom eller tecken av själva njurskadan
   • Hematuri, proteinuri och minskad urinvolym
  • Konsekvenser av njursvikt
 • Typiskt förlopp vid akut (reversibel) njursvikt
  1. Sjunkande urinproduktion - Normal dygnsurinproduktion är ca 1500 ml
  2. [Oliguriskt stadium (dagar-veckor) - Oliguri hos vuxna definieras som < 400 ml/dygn), anuri som < 100 ml/dygn)]
  3. [Polyuriskt stadium (> 1500 ml/dygn) i dagar-veckor. Beror på att återabsorptionen i tubuli är störd. Efter ett par veckor kan stamceller i glomeruli bilda proximala tubuliceller som då kan koncentrera urinen igen. Innan det sker bör patienten stanna kvar på avdelningen och få dropp pga att denne kan ha svårt att dricka så mycket som den förlorar.]
  4. Restitutionsstadium (veckor-månader) - Läkning med normala urinmängder

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Akut_njursvikt_och_kontrastmedelsnefropati/Akut_njurskada Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 934 SectionId: ChapterGroupId: 388