Njurmedicin > Diabetesnefropati och nefrotiskt syndrom

Diabetesnefropati

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

De mikrovaskulära förändringar som diabetes leder till innefattar även kärlförsämring i nefronen vilket leder till allvarlig njurskada. Kombinationen kärlskada och högt blodtryck är särskilt skadlig och leder så småningom till albuminuri och i förlängningen till behov av dialys. Albuminhalten i urinen samt blodtryck bör därför kontrolleras ofta.

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Diabetesnefropati_och_nefrotiskt_syndrom/Diabetesnefropati Filename: Etiologi.html ChapterId: 876 SectionId: ChapterGroupId: 334