Njurmedicin > Diabetesnefropati och nefrotiskt syndrom

Diabetesnefropati

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

Sjukdomsförloppet vid diabetesnefropati kan delas in i 5 stadier:

  1. [Hyperfiltration – normal eller "förhöjd" njurfunktion. Albuminuri och hyperfiltration ses övergående vid kraftig fysisk ansträngning och bristande glukoskontroll. Vid diabetes typ 2 ses ibland samtidig hypertoni. Opåverkad klinisk njurfunktion och opåverkat basalmembran.]
  2. Mikroalbuminuri – första tecknet på njurskada är mikroalbuminuri som markerar ökad risk för retinopati, neuropati och aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom. Tillfällig ökning ses vid dålig metabol kontroll, fysisk ansträngning, feber, menstruation och UVI. Blodtrycket börjar stiga i denna fas.
  3. Manifest nefropati med makroalbumineri GFR börjar sjunka och blodtrycket stiger (dock ofta inom normalområdet vid typ 1-diabetes) vilket är det som påverkar njurfunktionen, där även måttligt förhöjt blodtryck är skadligt. Strukturella förändringar blir alltmer uttalade.
  4. Progress av nefropatin.
  5. Terminal njursvikt med uremi och dialys-/transplantationsbehovGFR < 20 ml/min, som motsvarar ca 20 % kvarvarande funktion. Symtom på övervätskning och uremi (ökande trötthet och illamående) är övervägande. Infektioner, fasta, svår hyperglykemi, intorkning (av annan orsak) eller röntgenkontrast kan snabbt ge livshotande akut njursvikt.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Diabetesnefropati_och_nefrotiskt_syndrom/Diabetesnefropati Filename: Symtom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 876 SectionId: ChapterGroupId: 334