Njurmedicin > Diabetesnefropati och nefrotiskt syndrom

Nefrotiskt syndrom

Översikt

Definitioner

Glomerulära sjukdomar delas upp i diagnoser utifrån morfologi vid njurbiopsi. Symptomatologin kan variera även vid likartad morfologi och kliniskt delas sjukdomarna in i nefrotiskt och nefritiskt syndrom:

  • Nefritiskt syndrom, se → Nefritiskt syndrom
  • [Nefrotiskt syndrom
    • Proteinuri - Förluster > 3,5 g/dygn
    • Hypoalbuminemi - Albumin utsöndras med urinen på grund av ökad permeabilitet i glomeruli
    • Hyperlipidemi – Bakomliggande mekanismen till hyperlipidemin är inte helt klarlagd men kan delvis förklaras av att ett lågt kolloidosmotiskt tryck (hypoalbuminemi) ger en sekundärt ökad syntes av lipoprotiner i levern
    • Ödem - Till följd av lågt onkotiskt tryck, både vatten- och natriumretention]

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Diabetesnefropati_och_nefrotiskt_syndrom/Nefrotiskt_syndrom Filename: Definitioner.html ChapterId: 928 SectionId: ChapterGroupId: 334