Njurmedicin > Diabetesnefropati och nefrotiskt syndrom

Nefrotiskt syndrom

Översikt

Nefrotiskt syndrom är ett kliniskt tillstånd som kan orsakas av ett flertal olika njur- och systemsjukdomar. Gemensamt för dessa tillstånd är påverkan på den glomerulära barriären med ökad permeabilitet för proteiner. Nefrotiskt syndrom definieras som kombinationen uttalad proteinuri, hypoalbuminemi, ödem och hyperlipidemi. Finns hereditära orsaker som debuterar i tidig ålder och verkar bero på defekta proteiner i glomerulära celler, framförallt podocyter.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Diabetesnefropati_och_nefrotiskt_syndrom/Nefrotiskt_syndrom Filename: Oversikt.html ChapterId: 928 SectionId: ChapterGroupId: 334