Njurmedicin > Glomerulonefriter

Glomerulonefriter

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Definierade typer av glomerulonefrit

 • Membranproliferativ glomerulonefrit / Mesangiokapillär glomerulonefrit - ( Bra film)
  • Ovanlig form. Proteinuri, nefrotiskt syndrom.
  • Finns i 3 subtyper med olika förlopp, som påverkar prognosen.
  • Relativt stor risk för progredierande njursvikt.
  • Associerad med SLE-nefrit, kryoglobulinemi och hepatit C.

 • Crescent glomerulonefrit / Extrakapillär glomerulonefrit - ( Bra film)
  • [Snabbt progredierande glomerulonefrit = ett akut förlöpande nefritiskt syndrom med utveckling av oliguri och uremi inom några veckor.]
  • Finns tre subtyper beroende på immunofluoroscens.
  • Tidigt insatt immunsuppressiv behandling avgörande för prognosen, med ofta god effekt vid ANCA-associerad vaskulit och SLE, men risk för framtida skov.
  • Anti-basalmembransnefrit (Good-pastures syndrom) är en autoimmun sjukdom där immunssytemet angriper basalmembran i lungorna och njurarna. Detta är den allvarligaste formen (med hosta och hemoptys som associerade symtom), men är mycket sällsynt (1/10^6 per år i Sverige). Ofta renopulmonellt syndrom associerat till systemisk vaskulit eller anti-basalmembransnefrit. Associerad med SLE-nefrit. ( Bra film om Good-pastures syndrom (6:45 min))

 • Poststreptokock glomerulonefrit - ( Bra film)
  • Kraftigt minskande incidens i västvärlden. Vanligast före 12 års ålder och uppkommer 1-2 veckor efter en halsinfektion eller 3-5 veckor efter hudinfektion.
  • Typiska symtom är perifera ödem och hypertoni, men är i många fall subklinisk. Ses mikroskopisk hematuri och proteinuri.
  • Behandlas med penicillin minst 10 dagar, samt diuretika och eventuellt antihypertensiva vid ödem och hypertoni. Har i regel mycket god prognos. Postinfektiös glomerulonefrit kan även uppkomma efter andra infektioner, som virus och toxoplasmos. I regel lindrig klinisk bild. Efter en hepatitinfektion kan bilden likna systemisk vaskulit med njurengagemang.

 • SLE-nefrit (lupusnefrit).[1]
  • Paraplybegrepp för glomerulonefriter associerade till SLE. Den vanligaste typen är "immun-komplex medierad nefrit".
  • Oklart hur många patienter med SLE som drabbas av SLE-nefrit, underdiagnostiserat. 10% av patienter med SLE-nefrit utvecklar njursvikt grad 4.
  • Immunkomplex bildas genom att Anti-dsDNA och Anti-DNA antikroppar binder DNA vilket påbörjar en process där komplex av DNA, antikroppar, C1b, ubiquitin, ribosomer och flertalet andra delar klumpas samman och deponeras på olika platser. I glomeruli kan depositionen ske subendotelialt eller subepitelialt i kärlen. Den subendoteliala depostionen leder till ett akutare förlopp då komplexen exponeras för blodet och rekryterar immunceller som börjar destruera glomeruli.
  • Oftast kraftig proteinuri.
  • Diagons.
   • Urinanalys för sediment, proteinuri, hematuri.
   • biopsi - vägleder klassificering vilket styr behandling.
   • P-kreatinin och e-GFR.

​​​​​​Bra film om SLE-nefrit (lupusnefrit)

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Glomerulonefriter/Glomerulonefriter Filename: Definierade_typer_av_glomerulonefrit.html ChapterId: 918 SectionId: ChapterGroupId: 389