Njurmedicin > Glomerulonefriter

IgA-nefrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Behandlingen syftar huvudsakligen till att undvika progress av njurskador

  • ACE-hämmare/ARB - Sänk BT till 130/80. ACE-hämmare dilaterar efferent arteriol → minskad proteinuri
  • Kortison - Dock ej vid samtidig njurskleros
  • Sendoxan och kortison vid crescents
  • Dialys eller transplantation - Hos cirka en tredjedel av patienterna progredierar sjukdomen till att bli dialys- eller transplantationskrävande. [Vid transplantation finns risk för recidiv i transplantatet.]

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Glomerulonefriter/IgA-nefrit Filename: Behandling.html ChapterId: 923 SectionId: ChapterGroupId: 389