Njurmedicin > Glomerulonefriter

IgA-nefrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Hematuri
  • Övre luftvägsinfektion – Hematurin (och i vissa fall proteinurin) visar sig i samband med övre luftvägsinfektioner
  • Kan även ha proteinuri - Albuminuri överstigande 0,2 g/l förekommer i ca 50% av fallen.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Glomerulonefriter/IgA-nefrit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 923 SectionId: ChapterGroupId: 389