Njurmedicin > Glomerulonefriter

Minimal change glomerulonefrit

Översikt

Vid minimal change ser glomeruli normala eller nästan normala ut. Immunofluorescensundersökning är oftast negativ. I elektronmikroskop kan man dock se att fotutskotten försvinner. 80% av de som drabbas är barn, där den är den helt dominerande orsaken till nefrotiskt syndrom. Sjukdomen debuterar ofta snabbt med ett uttalat nefrotiskt syndrom med proteinuri och ödem. Behandlingen består av steroider (kortison) ihop med blodtryckssänkande. Spontan remission är vanlig hos vuxna. Höga doser av prednisolon kan krävas, är effektiv i de flesta fall. Prognosen är god. Recidiv återkommer hos 65-80% av patienter, ofta flera gånger. Sjukdomen är i allmänhet mindre dramatisk hos vuxna än hos barn.

Bra film som beskriver minimal-change glomerulonefrit (4:43 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Glomerulonefriter/Minimal_change_glomerulonefrit Filename: Oversikt.html ChapterId: 929 SectionId: ChapterGroupId: 389