Njurmedicin > Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Avancerad njursvikt kan vara asymtomatisk, men oftast utvecklas succesivt det så kallade uremiska syndromet vid sjunkande GFR. I det asymptomatiska stadiet är hypertoni, anemi och rubbningar i kalcium-fosfatbalansen vanliga. Primära uremiska symtom inkluderar ofta trötthet, anorexi och klåda.

  • [Ödem
  • Hyperkalemi- Kan ge arytmier och i värsta fall asystoli.
  • Trötthet, minskad fysisk kapacitet
  • Nedsatt aptit, metallsmak, viktnedgång
  • Klåda (fosfater, PTH)
  • Anemi (brist på EPO)
  • Ammoniakluktande andedräkt
  • Illamående/kräkningar]

Terminal njursvikt kan obehandlat leda till akuta livshotande kardiella och neurologiska symtom.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Kronisk_njursjukdom/Kronisk_njursjukdom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 941 SectionId: ChapterGroupId: 391