Njurmedicin > Njurartärstenos, nefroskleros och polycystisk njursjukdom

Njurartärstenos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

 • Eventuellt blåsljud över drabbad njure
 • Högt blodtryck och
 • Plötslig debut
 • Terapiresistent
 • Ökande kreatinin efter insättning av ACE-hämmare (typiskt inom 2 veckors behandling)
 • [Högt kreatinin och lågt kalium
  • Låg GFR → högt kreatinin
  • Aktiverat RAS → lågt kalium]
 • Patienter med normal hjärtfunktion med hypertoni och lungödem

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Njurartarstenos__nefroskleros_och_polycystisk_njursjukdom/Njurartarstenos Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 933 SectionId: ChapterGroupId: 392