Njurmedicin > Njurfunktion, njurmedicinsk utredning och dialys

Dialys

Översikt

Peritonealdialys

Dialysvätska förs in i buken via en mjuk permanent silikonkateter som operats in, väl där kommer vätskan i kontakt med peritoneum. Från blodkärl i peritoneum diffunderar sedan slaggprodukter och elektrolyter och vätskeöverskott förs via osmos in i dialysvätskan. Dialysvätskan töms igen och ny vätska förs in. Dialysvätskan består av steril och kaliumfri saltlösning med olika halt av glukos för att reglera osmos beroende på patientens vätskebalans. Görs i hemmet, på arbetsplats m.m. Finns två typer, APD och CAPD (se nedan).

Automatiserad peritonealdialys (APD)

  • En maskin byter dialysvätskan kontinuerligt, görs typiskt på natten i hemmet

Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)

  • Dialysvätska byts genom att man tömmer ut den gamla vätskan i en påse och sedan fyller på ny genom att koppla in den och låta vätskan rinna in. Görs av patienten själv typiskt ca 4 gånger/dygn.

Hemodialys

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Njurfunktion__njurmedicinsk_utredning_och_dialys/Dialys Filename: Peritonealdialys.html ChapterId: 906 SectionId: ChapterGroupId: 394