Njurmedicin > Njurfunktion, njurmedicinsk utredning och dialys

Njurfunktion och njurmedicinsk utredning

Njurens anatomi och fysiologi

GFR

Glomerular Filtration Rate: den plasmavolym som renas fullständigt genom glomerulär filtration. Kan mätas exakt men det är krångligt, oftast används eGFR med kreatinin som bas (se nedan). Mäts i ml/min, för vuxna är normalvärdet ca 100 ml/min. Sjunker med åldern.

GFR Funktion
≥ 90 ml/min Normal njurfunktion
60-89 ml/min Lätt nedsatt njurfunktion
30-59 ml/min Måttligt nedsatt njurfunktion
< 30 ml/min Gravt nedsatt nurfunktion
< 15 ml/min Terminal njursvikt

EGFR (Estimated GFR)

  • Enligt SBU rekommenderas numera Lund-Malmöformeln då den tidigare rekommenderade Cockcroft-Gaultsformeln visat sig ha lägre noggrannhet
  • Lund-Malmöformeln tar hänsyn till kön, ålder, plasmakreatinin, vikt och längd
  • För mer information och excelblad för beräkning se t.ex. janusinfo

Utredning av njurar

Urinsticka

Njurbiopsi

Njurmedicinska läkemedel

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Njurfunktion__njurmedicinsk_utredning_och_dialys/Njurfunktion_och_njurmedicinsk_utredning Filename: GFR.html ChapterId: 904 SectionId: ChapterGroupId: 394