Njurmedicin > Njurfunktion, njurmedicinsk utredning och dialys

Njurfunktion och njurmedicinsk utredning

Njurens anatomi och fysiologi

GFR

Utredning av njurar

Urinsticka

Njurbiopsi

En stor del av de njurmedicinska sjukdomarna diagnosticeras genom analys av njurbiopsi-material.

Indikationer:

  • Nefrotisk syndrom
  • Vid systemsjukdomar med njurengagemang
  • Njurfunktionsförlust med snabbt förlopp
  • Proteinuri samt mikroskopisk hematuri
  • Prognostisk bedömning, bedömning av fibros och skleros

Frågeställningar vid njurbiopsi

  • Diagnos?
  • Utbredning av förändringar?
  • Grad av aktivitet?
  • Behandling?
  • Prognos?

Kontraindikationer

Njurmedicinska läkemedel

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Njurfunktion__njurmedicinsk_utredning_och_dialys/Njurfunktion_och_njurmedicinsk_utredning Filename: Njurbiopsi.html ChapterId: 904 SectionId: ChapterGroupId: 394