Njurmedicin > Njurfunktion, njurmedicinsk utredning och dialys

Njurfunktion och njurmedicinsk utredning

Njurens anatomi och fysiologi

GFR

Utredning av njurar

Urinsticka

Njurbiopsi

Njurmedicinska läkemedel

  • ACE-hämmare (och AngiotensinReceptorBlockerare - ARB) – dilaterar efferent arteriol → minskad proteinuri.
    • MEN – farligt vid lågt blodtryck eller dehydrering, man har blockerat njurarnas kompensationssystem.
  • Kortison, cyklosporin/cyklofosfamid - Används ofta vid njursjukdomar som beror på överaktivt immunsystem
  • Alfadil®, blodtryckssänkande medicin (alfareceptorblockad) som fungerar oavsett njurfunktion

Impopulär medicin:

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Njurfunktion__njurmedicinsk_utredning_och_dialys/Njurfunktion_och_njurmedicinsk_utredning Filename: Njurmedicinska_lakemedel.html ChapterId: 904 SectionId: ChapterGroupId: 394