Njurmedicin > Njurfunktion, njurmedicinsk utredning och dialys

Njurfunktion och njurmedicinsk utredning

Njurens anatomi och fysiologi

GFR

Utredning av njurar

Urinsticka

Enkelt, billigt och ofarligt. Används för att påvisa:

  • [Leukocyturi - Vita blodkroppar, vanligt vid urinvägsinfektion eller njurinflammation
  • Nitrit - Indikerar bakterier i urinvägar. Negativt nitrittest utesluter dock inte bakterier i urinvägarna.]
  • [Glukosuri - Vid t.ex. diabetes
  • Ketoner - Ses vid fasta. Stark positivitet är ett varningstecken för metabol rubbning t.ex ketoacidos.]
  • [Hematuri - (se → Hematuri)
  • Proteinuri - Vissa stickor mäter alla proteiner och andra mäter endast albumin, vilket är det viktigaste i njurmedicinska sammanhang. Om urinsticka positiv för protein, mät albumin/kreatinin-kvot.
    • Om denna < 1 g/dygn: följ med nya mätningar.
    • Om > 1 g/dygn: remittera till njurmottagning.]

Njurbiopsi

Njurmedicinska läkemedel

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Njurfunktion__njurmedicinsk_utredning_och_dialys/Njurfunktion_och_njurmedicinsk_utredning Filename: Urinsticka.html ChapterId: 904 SectionId: ChapterGroupId: 394