Njurmedicin > Sorkfeber och HUS

Hemolytiskt Uremiskt Syndrom (HUS)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Initial vätskebehandling och KAD med timdiures, kontroll av elektrolyter och inläggning på IVA är viktiga första steg i behandlingen
  • De flesta behöver blodtransfusion samt trombocyttransfusion
  • Minst 50 % av barnen behöver en tids dialys
  • Plasmaferes används ibland i den akuta situationen

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Sorkfeber_och_HUS/Hemolytiskt_Uremiskt_Syndrom__HUS_ Filename: Behandling.html ChapterId: 924 SectionId: ChapterGroupId: 399