Njurmedicin > Sorkfeber och HUS

Hemolytiskt Uremiskt Syndrom (HUS)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Klinisk bild, bekräftas av att den sjukdomsorsakade bakterien eller toxinet isoleras från faeces.

Laboratorieprover

  • [Lågt Hb
  • Trombocytopeni
  • Stigande kreatinin]

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Sorkfeber_och_HUS/Hemolytiskt_Uremiskt_Syndrom__HUS_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 924 SectionId: ChapterGroupId: 399