Njurmedicin > Sorkfeber och HUS

Hemolytiskt Uremiskt Syndrom (HUS)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

[Flera olika former finns. Vanligast är s.k. diarréassocierad HUS som orsakas av verotoxinproducerande E. coli ( EHEC). Dessa bakterier sprids ofta i små eller stora utbrott av födoämnesburen diarrésjukdom.] Även Shigella kan producera verotoxin och orsaka HUS. Andra orsaker kan vara HIV, kemoterapi eller malign hypertoni. Verotoxinet (kallas även shigella-like toxin):

  • Är toxiskt för njurtubulicellerna → njursvikt
  • Orsakar dissiminerad intravasal koagulation (DIC) → trombocytbrist
  • Orsakar även hemolys

Atypisk HUS (aHUS) - En genetiskt betingad sjukdom som ofta recidiverar och leder till terminal njursvikt. Vid transplantation är det inte ovanligt med recidiv av sjukdomen i den transplanterade njuren.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Sorkfeber_och_HUS/Hemolytiskt_Uremiskt_Syndrom__HUS_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 924 SectionId: ChapterGroupId: 399