Reumatologi > PMR och temporalisarterit

Temporalisarterit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Om misstanke om temporalisarterit inleder man behandling innan biopsisvaret kommer för att inte riskera att patienten blir blind. Blindheten är irreversibel. Om man inte sätter in behandling i tid finns också en risk för att andra ögat drabbas

  • [Högdos kortison]
    • Högre doser vid synpåverkan
    • Tydlig förbättring vad gäller symptomen syns oftast redan efter 2 dygn
    • Behandlingen måste dock fortgå, ofta i ca 2 år och trappas därefter ut. Viktigt att trappa ner långsamt, annars riskerar symptomen att komma tillbaka.
  • Om kortisonsvikt ger man Methotrexate i kortisonsparande syfte. De flesta svarar mycket bra på Methotrexate. Numera finns även IL-6 blockad som alternativ (Tocilizumab)
  • [Kalcium och D-vitaminpreparat, vid behandling som fortgår över 3 månader ges eventuellt bisfosfonat för att minska risken för osteoporos. Håll även koll på p-glukos hos dessa patienter pga kortisonets biverkningar.] ​​​​​​​
Inled behandling med högdos kortison vid misstanke om temporalisarterit

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/PMR_och_temporalisarterit/Temporalisarterit Filename: Behandling.html ChapterId: 859 SectionId: ChapterGroupId: 253