Reumatologi > PMR och temporalisarterit

Temporalisarterit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Drabbar individer äldre än 50 år och incidensen ökar med åldern.
  • Incidens: 20/100 000 av populationen äldre än 50 år.
    • Kvinnor drabbas oftare än män

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/PMR_och_temporalisarterit/Temporalisarterit Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 859 SectionId: ChapterGroupId: 253