Reumatologi > PMR och temporalisarterit

Temporalisarterit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Patofysiologin vid temporalisarterit är inte helt klarlagd. Sjukdomen förekommer i ca 50% av fallen samtidigt som polymyalgia reumatika och är autoimmun. Det uppstår en fläckvis inflammation i a. temporalis men även andra kärl kan drabbas bl.a kärl till öga/synnerv, tungan, aorta och avgångarna från aortabågen.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/PMR_och_temporalisarterit/Temporalisarterit Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 859 SectionId: ChapterGroupId: 253