Reumatologi > Reumatologisk anamnes och ledstatus

Reumatologisk anamnes

Översikt

Hereditet och debut

Hereditet

  • Finns ärftlighet för reumatisk sjukdom, psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom eller irit (inflammation i regnbågshinnan)?
  • Finns kraftig hereditet för artros kan detta tala emot att patienten har en reumatisk sjukdom

Debut och förlopp

  • Snabbt (timmar) – Framförallt vid septisk artrit och gikt
  • Smygande (veckor eller månader) – de flesta reumatiska sjukdomar. Reumatiska sjukdomar är kroniska och brukar utvecklas över veckor eller månader med tilltagande besvär
  • Infektion innan – Septisk artrit, reaktiv artrit (fr.a. maginfektion och klamydia, gonorré).
  • Trauma – T.ex. fraktur, hemartros eller senruptur
  • Hormonbehandling eller graviditet – Framförallt SLE
  • Tecken på bakomliggande malignitet – Synoviter kan vara ett paramalignt fenomen
Viktigt med noggrann anamnes, särskilt när man träffar patienten för första gången

Smärtanamnes

Andra symptom

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Reumatologisk_anamnes_och_ledstatus/Reumatologisk_anamnes Filename: Hereditet_och_debut.html ChapterId: 1566 SectionId: ChapterGroupId: 255