Reumatologi > Reumatologisk anamnes och ledstatus

Reumatologisk status

Översikt

Reumatologisk ledstatus

Hand

 • Inspektion:
  • Sällan rodnat vid fingerartriter.
  • Svullnad? ("dalarna" mellan knogarna försvinner vid svullnad MCP).
  • Nagelförändringar som vid psoriasis?
  • Felställningar? Artros-tecken? Benigt uppdrivning. DIP-leder talar emot RA.
 • Rörelse:
  • Knytdiastas? Dvs får inte ner fingertopparna i handflatan.
  • För test MCP, be pat lägga fingertopparna så långt mot handloven som möjligt.
 • Palpation - Om ingen ledspringa känns: misstänk svullnad. Om flukturerande, fjädrar tillbaka så tänk svullnad (känns som liten spänd vattenballong).
  • PIP och DIP, undersök med fyrfingergrepp
  • MCP, undersöks lätt böjt i MCP (30 grader)
   • Tryck med tummarna, lagom hårt så 1/3 av dina naglar vitnar
  • Senskidesinflammationer? Palpera fr.a. i handflatan.

Handled

 • Inspektion
  • Ser svullet ut? Rött?
 • Rörelse
  • Inskränkt? Testa mot andra sidan, eller dig själv som referens.
 • Palpation
  • Palpera fr.a. dorsalt. Känns svullet? Varmt?

Armbåge

 • Inspektion
  • Uppenbar svullnad? Rodnad?
 • Rörelse - Testa flexion, extension, pronation, supination
  • Extensionsförmågan inskränks vid svullnad
 • Palpation:
  • Svullnad i området mellan caput radii och olecranon? Varmt?
  • Epikondyliter? ( där finger flex- resp extensiorerna fäster på humurus-epikondylerna). Fr.a. ömhet vid tryck ses.

Axel

 • Inspektion
  • Uppenbar svullnad? Rodnat?
 • Rörelse:
 • Palpation
  • Ledspringan strax nedom och lateralt om proc coracoideus
  • Bursit-tecken? Varms, svullet?
  • Tendinit biceps-sena?
  • Palpöm supraspinatusfästet?

Käkled

 • Svårighet att gapa? Snett bett? Palpöm?
 • Kan drabbas vid RA

Höft

 • Inspektion:
  • Vill ha benet i visst läge? Gångförmåga.
 • Rörelse
  • Testa flexion, extension, abduktion, adduktion.
 • Palpation:
  • Ledspringan motsvarar ljumsken - palpöm?
  • Trochanter major - trochanterit?
  • Öm över muskelatur i området?
Tips: om planerar us SI-leder, gör det i samband med höft-us.

Knä

 • Inspektion
  • Svullnad? Rodnat?
 • Rörelse
  • Flexion, extension.
 • Palpation: varmt?
  • Patellardans? Knät i extenderat läge, ena handen omsluter området prox om patella för att trycka ner vätska från recessen där. Lägg andra handens tumme på patella och tryck. Om inte ligger stumt dikt an mot benet utan fjädrar tillbaka - vätska i leden.
  • Om patellardans negativt och misstanke svullnad: be pat flektera maximalt i leden, palpera vid ledspringorna om det buktar ut flukturerande svullnad.
  • Bursit? Preapatellär bursit.
  • Ömhet muskelfästen?
  • Palpera ledspringorna - öm?
 • Specifika tester vb

Fotled

 • Inspektion
  • Svullnad? Rodnad?
 • Rörelse
  • Flexion, extension, pronation, supination
 • Palpation
  • Varmt, svullet? Led eller senskidor?
  • Hälsenan: ackillestendinit? Ofta samtidig bursit med svullnad kring hälsenan nära fästet.

Tår

 • Inspektion
  • Svulland? Rodnad? Korvtå (daktylit)?
 • Rörelse - vb
 • palpation
  • Greppa runt framfotens i nivå med tåbaserna, och kompimera. Om svullnad -> smärta. Palpera vidare varje MTP-led efter svullnad och uppdrivning.

Reumatologisk ryggstatus

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Reumatologisk_anamnes_och_ledstatus/Reumatologisk_status Filename: Reumatologisk_ledstatus.html ChapterId: 5975 SectionId: ChapterGroupId: 255