Reumatologi > Reumatologisk anamnes och ledstatus

Reumatologisk status

Översikt

Reumatologisk ledstatus

Reumatologisk ryggstatus

Generellt

 • Inspektion:
  • Normal konfiguration vad gäller lordos och kyfos?
  • Skolios-tecken? Be pat flektera i ryggen.
 • Palpation: ömhet över muskeler/spinalutskott?

Vid RA

 • Fr.a. halsrygg som kan drabbas. Us försiktigt om oklart om atlas-dens-diastas föreligger.

[Spondylartrit / Ankyloserande spondylit (AS)]

 • Inspektion: vid långt gången AS ses utslätad ländlordos, ökad thorakal kyfos och "gamnacke".
 • Tester rygg - låg specificitet vid diagnos av reumatisk sjukdom, men kan vara av intresse för att följa ryggrörlighet hos patient med spondartrit eller ankyloserande spondylit
  • [Schobers test ( film, 1:15 min) - I korthet så markeras mittlinjen mellan spina iliaca posterior superior (SIPS)/ L4, och sedan 10 cm kraniellt om detta. Vid maximal framåtböjning mäts ökningen av avståndet. < 5 cm är patologiskt. Schobers test är den viktigaste statusundersökningen vid ankyloserande spondylit, dock är specificiteten låg.]
  • [Stibors test - Man mäter ökningen i centimeter mellan taggutskottet på C7 till taggutskottet på L5 när patienten flekterar ryggraden maximalt, (normalt 10-12 cm).]
  • Sidoflexion (fingertopparna längs låret) - pat har ryggen mot vägg. Luta maxmalt åt respektive sida, fingrarna glider längs låret. Patologiskt om < 10 cm.
 • Thoraxexpansion - Stå bakom pat, måttband runt thorax i nivå med 4e interkostalrummet (ca mamillhöjd på man). Mät skillnaden mellan maximal inspiration och expiration. < 4 cm patologiskt.
 • Tester SI-leder
  • Patricks test
  • Kompression av bäckenet ventralt ifrån (händerna på respektive bäckenkant/SIAS och tyng ner, positivt om ont bakåt SI-lederna).

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Reumatologisk_anamnes_och_ledstatus/Reumatologisk_status Filename: Reumatologisk_ryggstatus.html ChapterId: 5975 SectionId: ChapterGroupId: 255