Reumatologi > SLE och Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

Diagnostik

 • Kriteriediagnos - Vid ett visst antal uppfyllda kriterier kan diagnosen ställas
 • Mätning av saliv- och tårproduktion:
  • Salivsekretion
   • Vilosalivsekretionstest - Patienten spottar ut all saliv i en mugg under en kvarts tid. Patologiskt om < 1,5 ml.
  • Tårproduktion
   • Schirmers test - Patologiskt om < 5 mm / 5 min. (Se även → Keratokonjunktivitissicca)
 • ANA-screen: 60 – 80 % av fallen är positiva för anti-SSB eller anti-SSA
 • Spottkörtelbiopsi som visar tecken på inflammation (tas om man har misstake om Sjögrens syndrom men SSA och SSB är negativa.

Nya klassifikationskriterier i form av ACR/EULAR-kriterier infördes 2016 för primärt Sjögrens syndrom. Kriterierna består av 5 kriterier där man behöver samla 4 poäng eller fler för diagnos. Kriterierna:[1]

 • Förekomst av anti-SSA eller eller anti-SSB antikroppar i serum från patienten - 3 poäng
 • Patologisk läppbiopsi - 3 poäng
 • Objektiv muntorrhet innebärande patologisk vilosialometri (≤ 1,5 ml/15 min) - 1 poäng
 • Objektiv ögontorrhet innebärande patologisk Schirmertest (≤ 5 mm/5 min) - 1 poäng
 • Objektiv ögontorrhet med speciell färgning - 1 poäng
För att uppfylla kriterier för sekundärt Sjögrens syndromkrävs symtom på ögon eller muntorrhet + uppmätt nedsatt saliv/tårproduktion SAMT att man har en autoimmun sjukdom i botten.

Behandling

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/SLE_och_Sjogrens_syndrom/Sjogrens_syndrom Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1569 SectionId: ChapterGroupId: 9