Reumatologi > Sarkoidos

Ögonsarkoidos (främre/intermediär/bakre uveit)

Översikt

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Kan orsaka främre (irit), intermediär och/eller bakre uveit
  • Kan även drabba konjunktiva, tårkörtlar och ögonmuskelatur[1]
  • Finns inga patognomona symptom för just ögonsarkoidos. Episoder av rött öga, dimsyn eller debut av svarta prickar i synfältet kan leda till misstanke om ögonpåverkan. Ögonengagemanget är ofta bilateralt.

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Sarkoidos/Ogonsarkoidos__framre_intermediar_bakre_uveit_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1513 SectionId: ChapterGroupId: 256