Reumatologi > Septisk artrit och gikt

Gikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Urat bildas vid nedbrytning av puriner. Puriner utgör en del av DNA:t och finns även i proteinrik mat. Vid höga nivåer av urat kan det bildas kristaller i lederna. Nivåerna av urat beror på hur mycket urat som bildas och hur mycket som filtreras ut, vid t.ex. diuretikabehandling (tiazid- och loopdiuretika) minskar filtrationen av urat vilket ökar risken för gikt. Att ha höga nivåer urat i blodet betyder dock inte nödvändigtvis att man får gikt Urat sjunker vid giktanfall, och enstaka giktpatienter kan därför ha ett normalt urat vid anfall.

Den inflammatoriska reaktionen är riktad mot urinsyra som utfallit i kristallin form i synovialvätskan

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Septisk_artrit_och_gikt/Gikt Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1567 SectionId: ChapterGroupId: 251