Reumatologi > Septisk artrit och gikt

Septisk artrit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • Temp - Oftast hög feber
 • Blododling x 2
 • Urinodling - Eller odling från annan lokal som kan vara grundfokus för infektionen.
 • Blodprover: SR, CRP, LPK, glukos, urat

Ledpunktion med analys av ledvätska

 • [Odling - Negativt i ca 20% av fallen]
 • [Direktmikroskopi (med metylenblå- och gramfärgning)
  • LPK över 70-200 x 106 leukocyter/ml med övervikt granulocyter (>70%) talar för diagnosen]
  • [Frånvaro av kristaller - Kristaller talar mer för gikt]
 • [Ockulär besiktning - Grumlig ledvätska talar för septisk artrit]
 • [Glukos - Ledsocker/blodsocker-kvoten ofta sänkt (<0,5) ]
 • [Laktat - Ofta > 11, < 7 talar emot diagnosen (normalt är 2,5 mmol/l)]

Bilddiagnostik

[Symptombilden och labvärden kan vara mindre påtagliga i ett tidigt skede, lågvirulent bakterie eller vid nedsatt immunförsvar ]

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Septisk_artrit_och_gikt/Septisk_artrit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 785 SectionId: ChapterGroupId: 251