Reumatologi > Septisk artrit och gikt

Septisk artrit

Översikt

Septisk artrit är en akut ledinflammation orsakad av mikroorganismer, i de flesta fallen S. Aureus. Patienten insjuknar med snabbt insättande värk, svullnad och rodnad över en enstaka led och ofta hög feber. De vanligaste lederna att drabbas är knä, höft, fot eller axel. Patienter med septisk artrit kan i vissa fall även ha måttlig feber som enda symtom. Det är viktigt att snabbt handlägga patienterna med diagnostisk ledpunktion och provtagning för att gå vidare med spolning av leden med NaCl samt intravenös antibiotikabehandling.

Definitioner

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Septisk_artrit_och_gikt/Septisk_artrit Filename: Oversikt.html ChapterId: 785 SectionId: ChapterGroupId: 251