Reumatologi > Spondylartriter

Ankyloserande spondylit (Mb Bechterew)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Kriterier för ankyloserande spondylit (modifierade New York-kriterierna)

 1. Smärta och stelhet lumbalt i minst 3 månader - Förbättras vid rörelse och försämras vid vila
 2. Nedsatt rörlighet lumbalt: sidoflexion, flexion, extension (se → Ryggstatus och Schobers test)
 3. Minskad thoraxexpansion
 4. Bilateral sakroilit eller svår ensidig sakroilit på röntgen
Smärta och stelhet som förbättras vid rörelse och försämras vid stillasittande/vila är en viktig anamnestisk uppgift för att skilja mot andra smärttillstånd i ryggen

Röntgenfynd

 • Sakroilit, på MR ses benmärgsödem. På MR/CT/slätrtg kan man se trukturella förändringar med erosioner och ankylos i SI-leder
 • Fyrkantskotor – Försämrad benkvalitet leder till att kotorna blir mer kvadratiska istället för rektangulära
 • Syndesmofyter – Syns i kanten på kotorna och innebär förbening i vertikala ligament i benen
 • Shining corners – Kotornas hörn upplevs som ljusare på röntgenbilden

Lab

 • HLA-B27 – Kan styrka diagnos
 • SR, CRP och andra inflammationsparametrar
 • Hb, LPK, TPK
 • ALP och IgA kan vara förhöjda men saknar diagnostisk och prognostisk betydelse
 • Lipidstatus för att kartlägga riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom

Kliniska undersökningar

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Spondylartriter/Ankyloserande_spondylit__Mb_Bechterew_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 775 SectionId: ChapterGroupId: 250