Reumatologi > Spondylartriter

Reaktiv artrit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Vid reaktiv artrit drabbas patienten av en mono- eller oligoartrit. Vanligast är att nedre extremiteterna drabbas och att ledsyptomen har en duration på ca 3-5 månader för att därefter försvinna. Hos mellan 15-20% recidiverar dock symptomen eller blir kroniska[1].

  • Allmän sjukdomskänsla
  • Asymmetrisk artrit i 2-4 leder, men ibland monoartrit. Klassiskt nedre extremitet, fr.a. knä.
  • Entesit tex Ackilles-senan.
  • Daktylit
  • Hudutslag (erythema nodosum, keratodermia blennorrhagica)
  • Kan även ge symptom från slemhinnor och ögon

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Spondylartriter/Reaktiv_artrit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 699 SectionId: ChapterGroupId: 250